Kanun koyucu tarafından bazı ürünlerin özellikle internet üzerinden satışı yasaklanmışken bazı ürünlerin ise her türlü kanaldan satışı yasaklanmıştır.
 

bizdebedava.com Platform'unda ilanı ve satışı yapılamayacak olan Yasaklı Ürünler Listesi:
 

1- AİRBAG ve EKİPMANLARI
 

2- ALIM SATIMI DEVLET İZNİNE TABİ OLAN ÜRÜNLER
 

3- REÇETE İLE SATILAN İLAÇLAR- Doktorların vermiş olduğu reçetedeki ilaçların tanıtımı veya satışı internet üzerinden satışı yasak olan ürünlerdendir. İnternet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi bizdebedava.com’da açılamaz.
 

4- SAĞLIK BEYANLI ÜRÜNLER- İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeleri, içeren ürünlerin tanıtım ve satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

5- VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİ- Her türlü veteriner tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır.
 

6- NUMARALI GÖZLÜK ÇERÇEVESİ, CAMI VE LENS SATIŞLARI- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle bizdebedava.com’da her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışı yasaktır.
 

7- İŞİTME CİHAZLARI- bizdebedava.com’da her türlü işitme cihazı ürünlerinin satışı yasaktır.
 

8- ORGAN SATIŞI- İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.
 

9- CİNSEL İÇERİK VE PORNOGRAFİK ÜRÜNLER- Para karşılığında yapılabilecek olan cinsel ilişki konusunda değinen ilanlar internet üzerinden yayınlanamaz. Yetişkinler için hazırlanan cinsel fantezi ürünler veya pornografik yayınlar VCD, DVD, DERGİ gibi yayınlar müstehcenlik sınırını aştığı takdirde internet üzerinden satışı yapılamamaktadır. Ayrıca Çocuk pornosu veya cinsel eğitim veren videolar internet üzerinden asla satışı yapılamaz ürünler arasında bulunmaktadır. (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç)
 

bizdebedava.com’da pornografik içerikli malzeme olarak nitelendirilen ürünler:
 

a) İnsan genital organlarını, cinsel aktiviteye yönelik sunan tüm materyaller,
 

b) Üzerinde, 18 yaş ve üstü alabilir/izleyebilir ibaresi bulunan cinsel aktiviteye yönelik materyaller,
 

c) Görsel olarak, insan dahil her türlü canlının cinsel aktivitesini tanıtan materyaller.
 

bizdebedava.com’da pornografik malzeme olarak nitelendirilmeyen ürünler:
 

d) T.C. Kültür Bakanlığı'ndan bandrol almış VCD, DVD formatındaki filmler,
 

e) Herhangi bir katalogun, kitabın veya yayının içeriğinde küçük veya sadece belirli bir bölümü oluşturan (tamamını kapsamayan) cinselliğe yönelik materyaller,Görsel olarak, insan dahil her türlü canlının cinsel aktivitesini tanıtan materyaller.
 

f) Sanat eserleri ve koleksiyon malzemelerinde (resim, heykel, figür, kartpostal, dergi vb.) kullanılan görseller.
 

10- ALKOLLÜ İÇKİLER- Votka, bira, şarap, şampanya dahil olmak üzere her türlü alkollü içkinin satışı ve herhangi bir şekilde alkollü içkiye ilişkin reklam ve tanıtım yapılması bizdebedava.com’da yasaktır.
 

Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da bizdebedava.com’da yasaktır.

Boş veya minyatür şişeler, karafa ki gibi koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemeler (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.
 

11- TÜTÜN VE MAMULLERİ- ELEKTRONİK SİGARA- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin 1., 2., 5., 11. ve 14. fıkraları gereği olarak; Tütün, tütün mamulleri ve benzeri ürünler ile bu ürünlere ait isim, marka ya da ibare taşıyan ya da bu ürünlere benzeyen ya da bunları çağrıştıran şekillerde olan her türden ürünler ve elektronik sigaraların satışı yasaklanmıştır. Sigara, puro ve benzeri ürünler, her türlü tütün ve tütün mamulleri ile nikotin içeren elektronik sigara ve elektronik sigara kartuşlarının bizdebedava.com’da satışı yasaktır.
 

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da bizdebedava.com’da yasaktır.
 

Pipo ve pipo kullanımına yönelik gereçler (pipo tütünü hariç) bizdebedava.com’da satılabilir.
 

12-  UYUŞTURUCU YA DA BAĞIMLILIK YARATAN MADDELER- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyuşturucu madde satışını kati suretle yasaklamıştır; Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti Madde 188/3- Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.
 

Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde bizdebedava.com üzerinden satışı yasaktır.
 

13- İLAÇ TESTLERİNİ GEÇMEYE YÖNELİK YARDIMLAR- Doping ilaçlarının, kokain ve benzeri uyuşturucu ürünlerin izlerini silme amaçlı ilaç temizleme karışımları ve idrar testi katkı maddelerinin bizdebedava.com üzerinden ilanları ve satışı yasaktır.
 

14- MUCİZE TEDAVİ ÜRÜN VEYA HİZMETLERİ- Örneğin "1 saatte 10 kilo verin!" türü mucize tedavi içeren ürünler. Tıbbi olmayan her türlü tedavi yöntemi ilanları ve satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

15- ATEŞLİ SİLAHLAR ve BIÇAKLAR- Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, antika özelliği olan veya olmayan, safari/avcılık malzemesi olan veya olmayan tüm ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, Molotof kokteyli, kara-deniz mayınları v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların bizdebedava.com’da satışı yasaktır.
 

bizdebedava.com’da boyutu ne olursa olsun her türlü sustalı bıçağın satışı yasaktır. Sustalı bıçakların yansıra, şişli baston, kasatura, pala, topuz, Topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ve oluklu bıçakların satışı da yasaktır.
 

Koleksiyon özelliği olan, en az 50 yıl önce üretilmiş kama, hançer, süngü ve kılıçların satışı yapılabilir.
 

Mutfak gereci olarak yemek hazırlamada kullanılan; et, balık, tavuk, ekmek, peynir ve sebze kesme/doğrama bıçaklarının satışı yapılabilir. Eskrim spor dalında kullanılan kılıçların satışı da serbesttir.
 

Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler satılabilir. Ayrıca oyuncak niteliğinde Sadece Paintball'da kullanılan (boya püskürten) ateşsiz tabancaların ve su tabancalarının bizdebedava.com’da satışına izin verilmektedir.
 

16- ASKERİ TEÇHİZAT- Her türlü askeri amaçlı savaş silahlarının, mermilerin, Türkiye Cumhuriyeti askeri kurumları tarafından kullanılan veya kullanılmış olan her türlü teçhizat, silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları bu silahlar veya envanterler koleksiyon özelliği taşısa bile satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

50 yıldan daha eski olan, ateşli silahlar kapsamında yer almayan askeri malzemelerin satışı serbesttir.
 

17- RESMİ KIYAFETLER ve ÜNİFORMALAR- Polis, zabıta, asker, pilot, hava yolu ve bunun gibi, bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin resmi kullanımına tahsis edilmiş üniformaların, elbiselerin, kıyafet ve aksesuarların bizdebedava.com’da satışı yasaktır.
 

18- RADAR DETEKTÖRLERİ- Polis radarlarını tespit eden, çalışan veya çalışmayan her türlü radar detektörünün satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

19- TELSİZ ve TELEKOMÜNİKASYON CİHAZLARI- Telekomünikasyon Kurumu'nun onayı bulunmayan tüm telekomünikasyon cihazları "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği” ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizlerin bizdebedava.com üzerinden satışı yasaktır. 446.00 – 446.200 frekans bantı aralığında alçak güçlü el telsizlerinin dışında hiçbir telsizin internet yolu ile satışlarına izin verilmemektedir.
 

Bunun dışında, belirtilen frekans bant aralığındaki alçak güçlü PMR ve Walky Talky olarak kullanılan ürünlerin satışı serbesttir.
 

20- TV DEKODERLERİ ve ŞİFRE ÇÖZÜCÜLER- Şifreli yayın yapan yayın kuruluşlarının yayınlarını çözen, her türlü ekran kartı, yazılım, cihaz ve ekipmanın satışı bizdebedava.com yasaktır.
 

21- TRAFİK AYGITLARI- Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler satışı bizdebedava.com yasaktır.
 

22- TAKLİT TASARIM ÜRÜNLERİ- Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünlerin satışını kanun koyucu 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlemiştir. Bu tür ürünlerin ilanları ve satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

23- ŞANS OYUNLARI- Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgelere ilişkin kanun koyucu lisans alınma zorunluluğu getirmiştir. Bu biletlerin satışını ancak lisans sahibi ile onun anlaştığı satış birimleri yapabilir. Sonucu ileriki bir tarihte belli olacak şans oyunu (loto, spor toto, kazı-kazan, piyango v.b.) biletlerinin ve kuponlarının satışı bizdebedava.com’da yasaktır. Ancak geçmiş tarihli piyango, şans oyunu bilet ve kuponlarının satışı serbesttir.
 

24- SAHTE BELGELER- Sahte kimlik, pasaport, diploma, asalet unvanları gibi belgelerin internet üzerinden satışı yasaklanmıştır.
 

25- KOPYA ve BANDROLSÜZ ÜRÜNLER- Telif hakları kapsamında olup, izinsiz olarak çoğaltılan her türlü Divx, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP formatlarındaki ürünlerin taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır.
 

DVD veya VCD formatında satılan ürünlerin orijinal kayıt olmaları gerekmektedir. Yine aynı şekilde, bizdebedava.com’da satışa sunulan yerli veya yabancı müzik CD veya kasetleri de orijinal kayıt olmalıdır.
 

Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler bizdebedava.com’da satılabilir.
 

Korsan kitap ve benzeri bandrol taşımayan ürünlerin de tanıtımı ve satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

Bununla birlikte; FSEK ve ilgili mevzuat uyarınca musiki ve sinema eserlerinin, bilgisayar oyunlarının çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara ticari dolaşıma girmeden önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak bandrollerin yapıştırılması zorunlu olup bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınları; bandrol almaksızın dağıtan, satan veya her ne suretle olursa olsun başkalarının istifadesine sunanlar hakkında kanuni yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bakımdan bakanlıkça verilmiş bandrol taşımayan kaset, DVD, VCD, CD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınların ve benzeri ürünlerin satışı yasaktır. Telif hakları hakkında genel açıklama aşağıda lütfen inceleyiniz.
 

26- HİSSE SENEDİ, TAHVİL, BONO- Tahvil, bono ve faaliyeti devam eden ve/veya borsada işlem gören şirketlerin veya kuruluşların hisse senetleri bizdebedava.com’da satışa çıkarılamaz. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanların yayınlanması yasaktır.
 

Koleksiyon özelliğine sahip kıymetli kâğıtlarla, faaliyeti durmuş veya geçerliliğini yitirmiş eski hisse senedi ve tahviller bizdebedava.com’da satılabilir.
 

27- SAHTE VEYA REPLİKA ÜRÜNLER- Hangi ürünler replika veya taklit olarak nitelendirilir? Gerçek üreticisinin ve marka sahibinin üretmediği veya izni olmaksızın üretilen ürünler, replika / taklit ürünlerdir ve bizdebedava.com’da tanıtımı ve satışı yasaktır.
 

28- WEB ORTAMINDA SALDIRMA ve PROGRAM KIRMA YAZILIMLARI- Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları.  Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve bu tür ürünlerin ilanları ve satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

29- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI- 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği; ‘’Kültür varlıkları’’; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.“Tabiat varlıkları”; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir.
 

Bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından “Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki” düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin satışının yapılması bizdebedava.com’da yasaktır.
 

30- PLAKA- Ticari hat, Servis Plakası, Taksi plakası hariç plaka satışı ve APP (Amerikan pres plaka) plaka satışı bizdebedava.com’da yasaktır. 6047 numaralı kanun, 23. Maddesi gereği APP kullanımını net bir şekilde yasaklamış ve kullanan kişilere para cezası uygulanacağını da belirtmiştir.
 

31- YASAKLI HAYVAN TÜRLERİ- Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında Pitbull, Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Stafford cinsi köpekler, Saka, İskete, Florya cinsi kuşlar, Yılan, Timsah vb. sürüngenler, Örümcek, Akrep, Çiyan vb. eklembacaklılar, Sincap, Tilki, Kurt, Kirpi, Yabani Tavşan, Ada Tavşanı, Domuz, Saksağan, Bıldırcın, Keklik, Kaya Güvercini, Çulluk, Sülün, Yaban Kazı gibi av ve yaban hayvanları sınıfına giren hayvanların satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

32- YASAKLI YAYINLAR- Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait tanıtımlar, ilanlar ve bu tür ürünlerin satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

33- TRAFİK AYGITLARI- Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler, Emniyet Kemeri Adaptörü, Taşıtların Yönetim Sistemine Müdahale Amacıyla Kullanılan Cihaz - Teçhizat ve ilişkili veya benzeri ürünlere ait tanıtımlar, ilanlar ürünlerin satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

34- KİŞİLİK HAKLARI- Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgilerin yayınlanması bizdebedava.com’da yasaktır.
 

35- DİĞERLERİ- Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler, Dinleme cihazları, Kaçak ve ithalatı yasak ürünler, Maymuncuk ve kilit açıcılar, Toplu elektronik posta adresi listeleri, Oyunlar, (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar) Yazılımlar, (Lisanssız yazılımlar) ve benzerlerine ait tanıtımlar, ilanlar ve bu tür ürünlerin satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

36- YURTDIŞINDAN KARGO YOLUYLA GELEN ÜRÜN- Ürünlerin Yurtdışından kargo yoluyla doğrudan alıcıya teslimi suretiyle satış yapılması yasaktır.
 

37- PROMOSYON ÜRÜNLERİ- Şirket ve kurumların, kendi isimleriyle bastırdığı, imal ettiği, hediye veya promosyon amaçlı olarak ücretsiz dağıttığı ürünlerin satışı bizdebedava.com’da yasaktır.
 

38- ETKİNLİK BİLETLERİ- Etkinlik biletleri 5149 sayılı; "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" gereği; tüm spor müsabakalarına ait biletlerin bizdebedava.com’da satışının yapılması yasaktır. Ayrıca konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışı bazı kurallar çerçevesinde serbesttir:
 

a. Bilet üzerinde yazan satış fiyatının, alıcıların net olarak görebilecekleri şekilde ilan Sahipleri tarafından bilet resminde taraması yapılmalıdır.
 

b. Satışı yapan bizdebedava.com üyeleri bilet satış fiyatını, biletin üzerindeki fiyattan daha yüksek belirleyemez. Daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması durumunda, bu satış bizdebedava.com tarafından karaborsacılık olarak değerlendirilir ve satış durdurulabilir.
 

c. Satışı yapan bizdebedava.com üyeleri, ürün açıklama kısmında etkinliğin yer, tarih ve saat bilgilerini net olarak belirtmeli; ayrıca biletin ne zaman gönderileceğini açık bir şekilde yazmalıdır.
 

39- YİYECEK MADDELERİ- Kuru gıdalar, konserveler, dondurulmuş gıdalar bizdebedava.com’da satılabilir. Ancak satıcılar, ürün açıklamasında, kargonun tam olarak hangi gün yapılacağını ve son kullanım tarihini veya kaç gün içinde tüketilmesi gerektiğini yazmakla yükümlüdür.
 

Pastörize edilmemiş şarküteri ürünleri, içeriği belli olmayan, üzerinde üretim tarihi veya son kullanma tarihi basılmamış ürünler, ambalajı hijyenik olmayan, ilaç niteliği taşıyan, üreticisi belli olmayan gıda ve yiyecek maddelerini, meyve sularını, asitli içecekleri bizdebedava.com’da satışının yapılması yasaktır.

5262 sayılı "Organik Tarım Kanunu" gereği, sertifikalandırılmamış ürünlerin ve organik olmayan tarımsal ürünlerin organik ürün adı altında satılması yasaktır. Satışa sunulan organik ürünlerin ürün sayfalarında, sertifikalara ilişkin bilgi verilmesi zorunludur.
 

TELİF HAKKINA SAHİP ÜRÜNLER- Ülkemizde “telif hakları” olarak da bilinen, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır.
 

FSEK ile eser sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. İşbu yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır:
 

a) İcracı sanatçılar,
 

b) Fonogram (plak) yapımcıları,
 

c) Radyo-TV yayın kuruluşları ve iv Film yapımcıları
 

Her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır. Aksi durumda FSEK ağır cezai müeyideler düzenlemiştir.

 


Bildiriminiz
Mesaj *
ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı adı
Şifre
Şifrenizi mi unuttunuz? Hatırlatmak