www.bizdebedava.com alan adında bulunan internet sitesi (bundan böyle kısaca “Platform” olarak anılacaktır) Yönel Bilişim İşlemleri Turizm Yönetim Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısaca "Yönel Bilişim" olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir.
 

Platform’u kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Platform'u ziyaret ederek ve/veya Platform üyesi olarak, işbu Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Platform'da belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Platform hizmetlerinden bedelsiz olarak ya da belirli bir bedel ödeyerek yararlanan veya herhangi bir şekilde Platform’a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş sayılmaktadır.
 

Bu “Kullanım Koşulları”nı kabul etmediğiniz taktirde Platform'u kullanmaktan vazgeçiniz ve eğer Uygulamayı cihazınıza indirdi iseniz siliniz.
 

İşbu “Kullanım Koşulları” kapsamı içerisine Platform'da yer alan ve yer alacak olan içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan da dahil olup, Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır. “Kullanım Koşulları” www.bizdebedava.com adresinde yer almaktadır. "Yönel Bilişim" bu koşullarda, Platform'da ve Platform'un içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Platform'da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.
 

Platform kullanıcıları ve üyeleri, www.bizdebedava.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş /değiştirilmiş /ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.
 

bizdebedava.com PLATFORMU ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve ayrılmaz parçası olan eklerine (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Fener Mahallesi 1963 Sokak No: 6/14 Muratpaşa – ANTALYA” adresinde mukim Yönel Bilişim İşlemleri Turizm Yönetim Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (bundan böyle kısaca "Yönel Bilişim" olarak anılacaktır) www.bizdebedava.com adresindeki Platform’da sunduğu Hizmetler'den yararlanmak isteyen "Üye" olan kişi arasında, koşulların belirlenmesi için elektronik ortamda akdedilerek, Üyenin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir. Üyeler sunulan Hizmetleri kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektedir.
 

Madde 2 – TANIMLAR

Platform-  Mülkiyeti Yönel Bilişim'e ait olan ve Yönel Bilişim'in işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.bizdebedava.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama, mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.
 

Kullanıcı/Kullanıcılar- Platform’a erişen gerçek ve tüzel kişiler.
 

Üye/Üyeler- İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda Platform’a üye olan ve Platform’da yer alan içerik, uygulama ve Hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler. Üye olmak isteyen Kullanıcının, Platform’da ki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin onaylanması ve bildirimi ile kazanılan “Bireysel veya Kurumsal Üyelik” statüdür.
 

Hizmet/Hizmetler- Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Yönel Bilişim tarafından ortaya konulan uygulamalar.
 

Gizlilik Politikası- Üyelerin Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Yönel Bilişim tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Yönel Bilişim'in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
 

Hesabım Sayfası- Üye'nin, Platform'da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
 

Hizmet- Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Yönel Bilişim tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
 

Sanal Dükkan- Yönel Bilişim'in Platform’u üzerinde Yönel Bilişim prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
 

Satıcı- Yönel Bilişim ile yaptığı İlan Sözleşmesi kapsamında Platform'a üye olan ve Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.
 

Madde 3 – SÜRE
Kullanıcı tarafından gerekli kimlik bilgilerinin Platform’daki başvuru formuna girilmesi ve verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile onaylandığı tarihte, yürürlüğe girecektir.
 

Madde 4 – KAPSAM
Yönel Bilişim, Kullanıcılar’a internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan www.bizdebedava.com adresinden yayınlanan Sanal bir Platform sağlamaktadır. Yönel Bilişim, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
 

Yönel Bilişim, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 

Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Yönel Bilişim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 

Platform, Üye’ler tarafından Yönel Bilişim veritabanına yüklenen içeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Yönel Bilişim, Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve içerikler dolayısıyla Yönel Bilişim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü Yönel Bilişim’in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcılar kabul ve beyan etmektedir.
 

Kullanıcı, Platform dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yönel Bilişim ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 

Kullanıcılar, Platform dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Yönel Bilişim’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 

Kullanıcılar, Platform dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya Yönel Bilişim ‘in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.
 

5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların Platform üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
 

Yönel Bilişim, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistik’î analizler yapmak amacıyla kullanabilir. Yönel Bilişim aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Platform’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. bizdebedava.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, Yönel Bilişim’in iş birliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.
 

Yönel Bilişim, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez (cookie) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının bizdebedava.com a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
 

Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Yönel Bilişim’in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Yönel Bilişim’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 

Yönel Bilişim, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve bizdebedava.com Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, bizdebedava.com üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Yönel Bilişim tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Yönel Bilişim’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 

Platform’un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Platform’un iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Platform’a erişim sağlanmaya çalışılması, Platform üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Platform içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Yönel Bilişim’ in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; Yönel Bilişim, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
 

Platform’da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Yönel Bilişim’in sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.
 

Madde 5 – TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Yönel Bilişim tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üyeye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ve Platform’da ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfasından ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
 

5.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Yönel Bilişim'den talepte bulunması halinde Yönel Bilişim, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Yönel Bilişim'e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda Yönel Bilişim'nin Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu Madde 4 içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.
 

5.3. Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform'da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Yönel Bilişim'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 

5.4. Yönel Bilişim'in Platform'da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, Yönel Bilişim, Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yönel Bilişim, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Platform'da yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Yönel Bilişim’in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Yönel Bilişim'e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.
 

5.5. Üye, Platform üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Yönel Bilişim'in bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Sanal Dükkan’ında sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.
 

5.6. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platform'da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Platform dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 

5.7. Yönel Bilişim, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
 

5.8. Platform'a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye'lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform'un kötüye kullanımı, Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.
 

5.9. Yönel Bilişim, Üye konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için Üyelere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların Üyeler’in ve Kullanıcıların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
 

5.10. Üye, Platform’da yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin gayrimenkulün yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, Platform’da yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. "Üye" ayrıca Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Yönel Bilişim’in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 

5.11. Bireysel üyelerimizin araçlarını da satmak için Platform’da ücretsiz olarak ilan verebilirler. Bireysel kullanıcı olarak ilanınızı oluştururken aracınızın özelliklerini eksiksiz ve doğru olarak belirtmelisiniz.
 

5.12. Aracınızın herhangi bir kazası veya parça değişimi varsa bunu ilan detaylarında mutlaka belirtmelisiniz. Bu gibi durumların satın alma işlemi sırasında ortaya çıkması sizin güvenirliliğinizi zedeleyecektir.
 

5.13. Aracınıza eklediğiniz fotoğraflar mutlaka aracınızın orijinal fotoğrafları olmalıdır. Bireysel kullanıcıların sitemizde yayınlanmakta olan ilanlara ait içerikleri ve fotoğrafları kopyalaması kesinlikle yasaktır.
 

5.14. Üye’nin, Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

5.15. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
 

5.15.1. Platform'un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,
 

5.15.2. Platform'un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,
 

5.15.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgah adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,
 

5.15.4. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması,
 

5.15.5. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması.
 

Madde 6 – HİZMETLER
Yönel Bilişim tarafından verilen hizmetler kısaca;
6.1. www.bizdebedava.com adresinde Sanal Platform
a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.
 

6.2. Aracı Hizmet Sağlayıcı
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan Yönel Bilişim'in Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.
 

6.3. Yönel Bilişim işbu Üyelik Sözleşmesi’nde bahsi geçen hizmetleri, ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili Platform Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Yönel Bilişim her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
 

6.4. Yönel Bilişim, Platform’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Platform kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Yönel Bilişim, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Yönel Bilişim’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde Yönel Bilişim yapabilir. Yönel Bilişim tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
 

6.5. Platform üzerinden, Yönel Bilişim’in kendi kontrolünde olmayan Satıcı’lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Yönel Bilişim tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Yönel Bilişim’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 

6.6. Yönel Bilişim, Platform’un işleyişine, hukuka, başkalarının, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Yönel Bilişim bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.
 

6.7. Yönel Bilişim’in, Platform çalışanlarının ve yöneticilerinin, Platform’da Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 

6.8. Yönel Bilişim, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.
 

Madde 7 – GİZLİLİK
7.1. Yönel Bilişim, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Yönel Bilişim, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Platform'da yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 

7.2. Üye tarafından Platform'da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform'un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Yönel Bilişim ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Yönel Bilişim tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Yönel Bilişim söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla izin vermektedir.
 

Madde 8 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
bizdebedava.com markası ve logosu, bizdebedava.com mobil uygulamasının ve Platform'un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Yönel Bilişim tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Yönel Bilişim'in mülkiyetindedir. Üye, Yönel Bilişim'in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Yönel Bilişim'in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, bizdebedava.com mobil uygulamasının veya Platform'nun bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Yönel Bilişim'in izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Yönel Bilişim'in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Yönel Bilişim'in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 

Madde 9 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Yönel Bilişim, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
 

Madde 10 – MÜCBİR SEBEP
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Yönel Bilişim'in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Yönel Bilişim'in işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Yönel Bilişim ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
 

Madde 11– MUHTELİF HÜKÜMLER
11.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda Yönel Bilişim'in resmi defter ve ticari kayıtları ile Yönel Bilişim'in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
11.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Antalya ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
11.3. Bildirim Yönel Bilişim, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
11.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
11.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, Yönel Bilişim'in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
11.6. Tadil ve Feragat. Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
 

11 (onbir) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.


Bildiriminiz
Mesaj *
ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı adı
Şifre
Şifrenizi mi unuttunuz? Hatırlatmak